callerlistings
- -

Exchange Listings for 952

Exchange City Zip Code
952-956Minneapolis55437
952-653Anoka55303
952-540Minneapolis55427
952-346Minneapolis55420
952-960Anoka55303
952-937Eden Prairie55344
952-985Lakeville55044
952-380Excelsior55331
952-679Chaska55318
952-544Minneapolis55427
952-232Anoka55303
952-807Anoka55303
952-393Anoka55303
952-229Anoka55303
952-855Prior Lake55372
952-601Anoka55303
952-942Eden Prairie55344
952-943Eden Prairie55344
952-746Anoka55303
952-314Chaska55318
952-235Anoka55303
952-240Anoka55303
952-847Minneapolis55427
952-567Anoka55303
952-703Minneapolis55420
952-974Eden Prairie55344
952-500Anoka55303
952-491Mound55364
952-212Anoka55303
952-402Shakopee55379
952-949Eden Prairie55344
952-924Minneapolis55410
952-925Minneapolis55410
952-641Anoka55303
952-979Hopkins55343
952-543Minneapolis55427
952-374Minneapolis55405
952-215Anoka55303
952-392Anoka55303
952-930Hopkins55343
952-707Burnsville55337
952-322Rosemount55068
952-562Anoka55303
952-886Minneapolis55420
952-649Anoka55303
952-367Anoka55303
952-995Eden Prairie55344
952-988Hopkins55343
952-368Chaska55318
952-472Mound55364